093 585 36 61

Bảng giá

Bảng giá ước tính Kia Morning

Bảng giá ước tính Kia Morning

Hạng mục giá Morning 1.0 MT Morning EX Morning Si MT Morning Si AT Morning S AT
Giá xe 290.000.000đ
Phí trước bạ (10 %) 29.000.000đ
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1.560.000đ
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) 580.000đ
Phí đăng ký biển số xe 1.000.000đ
Phí đăng kiểm xe 340.000đ
Tổng cộng(phí + xe) 322.480.700đ